Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Eibl-konsernet (“Eibl”), Eibl AS med datterselskaper.

Hvilke personopplysninger behandler Eibl?

Personopplysninger som Eibl behandler om deg kan være:

 • Grunnleggende kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer, e-post og demografisk informasjon
 • Informasjon om brukere og webtrafikk som innloggings-ID, brukernavn og IP adresse
 • Finansiell informasjon som fakturainformasjon
 • Innhold du har lastet opp eller delt med Eibl som for eksempel bilder, kommentarer, artikler, videoklipp, etc.
 • Statistikk som viser hvordan brukerne anvender vår software og konsumerer innhold vi tilbyr
 • Informasjon delt i forbindelse med jobbsøknader

For de formål som nevnes i avsnittet “Hvorfor behandler vi personopplysninger?” behandler Eibl ikke sensitive personopplysninger om deg.

Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Generelt samler Eibl inn personopplysninger direkte fra deg eller andre personer som er tilknyttet vår Kunde. Dersom Kunden du jobber for kjøper produkter og tjenester fra Pipedrive, via et partnerselskap av Eibl, kan vi samle inn opplysninger om deg fra partnerselskapet. Dersom Kunden du jobber for kjøper regnskaps- eller lønnstjenester fra Eibl, kan vi oppbevare personopplysninger om deg i den forbindelse. Forøvrig gjelder egen personvernerklæring, med forrang foran denne, som del av slik oppdragsavtale.

Vi benytter også informasjonskapsler (cookies) og andre sporingsteknologier når du besøker Eibl sine nettsider, bruker våre applikasjoner/tjenester og er i dialog med oss via e-post, for å optimere din opplevelse av Eibl, våre produkter og våre nettsider. Se gjerne vår cookie policy for ytterligere informasjon om dette.

I noen tilfeller kan vi også samle inn informasjon om deg fra andre kilder. Disse kildene kan være tredjeparter, våre markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sosiale medier.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Denne personvernerklæringen gjelder når Eibl behandler dine personopplysninger for ulike formål i forbindelse med at du er i dialog med oss. Dette kan eksempelvis være ved:

Kjøp og levering
 • Håndtere kundebestillinger, avtaler og betalinger
 • Tilby tjenester direkte til deg, som e-læring, webinar, mm.
 • Gi tilbud om produkter og tjenester til Kunder
 • Opprette og fasilitere kontoer for brukere av våre tjenester
Support og forbedringer
 • Forbedre og utvikle kvalitet, funksjonalitet og brukeropplevelse for våre produkter, tjenester og Eibls nettsider
 • Tilby kundesupport for våre produkter og tjenester
 • Drive nettforum for opplæring og for å muliggjøre interaksjon mellom brukere og Eibl
Sikkerhet
 • Oppdage, redusere og forhindre sikkerhetstrusler og misbruk, samt utføre vedlikehold og feilsøking
Markedsføring
 • Håndtere preferanser og sende ut markedsmateriell
 • Opprette interesseprofiler for å markedsføre relevante produkter og tjenester (profiling)
Rekruttering
 • Administrere rekrutteringsprosesser og behandle jobbsøknader
 • Vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser

Informasjon om hvordan personopplysninger behandles i en av våre mange tjenester er beskrevet i den respektive Databehandleravtalen for tjenesten. Eibl er i dette tilfellet Databehandler, og behandler kun data på vegne av og etter instrukser gitt av Kunden. For ytterligere informasjon om dette kan du kontakte kundesupport for den spesifikke tjenesten.‍

Hva er rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger?

Eibl behandler personopplysninger på flere rettslige grunnlag.

Avtale med deg

Vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av en juridisk bindende avtale med deg. Dette kan eksempelvis være når du søker på en stilling i Eibl. Behandling av dine personopplysninger som CV, søknad og referanser er nødvendig for at Eibl skal kunne håndtere jobbsøkeres henvendelser før en kontrakt er signert.

Ditt samtykke

Eibl kan også behandle dine personopplysninger basert på samtykke. Du vil alltid ha muligheten til å trekke tilbake ditt samtykke.

Legitim interesse

Eibl har en legitim interesse når vi behandler dine personopplysninger for formål som, sikkerhet, support og forbedring, samt når du opptrer som en kontaktperson for en eksisterende eller potensiell kunde, herunder i forbindelse med kundesupport. Dine personopplysninger behandles fra et forretningsperspektiv på en måte som vi mener ikke er i konflikt med dine fri- og rettigheter som privatperson.

Videre behandler Eibl dine personopplysninger basert på legitim interesse dersom du melder deg på et webinar, laster ned rapporter og annet innhold fra våre nettsider, samt når du benytter deg av Eibl sine nettforum. Den legitime interessen er å gi deg korrekt innhold, arrangere webinarer, markedsføring og administrere dine henvendelser. Les mer om hvordan Eibl behandler dine personopplysninger til markedsføring basert på legitim interesse og dine rettigheter i den forbindelse under denne personvernerklæringens punkt om “Markedsføring”.

Hvordan deler vi dine personopplysninger?

Eibl gir ikke dine personopplysninger videre til andre, med mindre vi har et lovlig grunnlag for utleveringen. Eksempler på slike lovlige grunnlag er vår avtale med deg eller at vi er rettslig forpliktet til å utlevere opplysningene.

Forretningspartnere

Eibl kan dele dine personopplysninger med våre partnere så lenge dette anses som legitimt fra et forretningsperspektiv og er i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning.

Offentlige myndigheter

Politiet og andre myndigheter kan kreve å få utlevert personopplysninger fra Eibl. I slike tilfeller vil Eibl bare utlevere personopplysninger og data dersom det foreligger en rettskjennelse eller lignende om å gjøre det.

Når benytter vi underleverandører?

Eibl bruker underleverandører til å behandle personopplysninger. Disse underleverandørene er vanligvis leverandører av skytjenester eller andre IT-tjenester.

Ved bruk av underleverandører vil Eibl inngå en databehandleravtale (DBA/DPA) for å beskytte dine rettigheter til personvern i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Dersom underleverandører befinner seg utenfor EU/EØS, vil Eibl sørge for at det inngås gyldige overføringsmekanismer med disse på dine vegne ved å benytte ordninger godkjent av EU kommisjonen, herunder EU Model Clauses.

Du er alltid velkommen til å be om en oversikt over og mer detaljert informasjon om Eibl sine underleverandører. Hvordan du kan kontakte oss står beskrevet i siste avsnitt i denne erklæringen.

Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

Eibl lagrer kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktuelle forpliktelser. Når behandling av personopplysninger er basert på andre rettslig grunnlag, som legitim interesse, vil opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Derfor kan dine personopplysninger være underlagt forskjellige lagringsrutiner basert på typen data og formålet for innsamlingen. Her er noen eksempler: Ved rekruttering sletter Eibl dine personopplysninger som CV, søknad og andre dokumenter når rekrutteringsprosessen er avsluttet, vanligvis 6 måneder etter søknadsfristen, med mindre annet er avtalt med deg.

Et annet eksempel er kontaktinformasjon som lagres for markedsføringsformål, inkludert leads eller potensielle kunder. Slike personopplysninger vil slettes senest 36 måneder etter siste registrerte aktivitet.

For ytterligere informasjon om sletting av data er du velkommen til å kontakte oss (se kontaktinformasjon i siste avsnitt i denne erklæringen).‍

Hva er dine rettigheter?

Grunnleggende rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger og kan be om en oversikt over de personopplysningene vi lagrer om deg. Du kan også ha rett til å ta med deg dine personopplysninger fra en virksomhet til en annen (dataportabilitet). Du har også rett til å be om at Eibl korrigerer feil i dine personopplysninger. Dersom du har en konto hos Eibl på et Eibl-nettsted, kan dette vanligvis gjøres under “din konto” eller “din profil” på det aktuelle nettstedet eller tjenesten.

Videre har du rett til å be om sletting av personopplysninger og til å begrense eller motsette deg behandling av dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen eller andre tjenestespesifikke vilkår.

Vennligst bruk oppgitt e-postadressen for å komme i kontakt med oss angående punktene i dette avsnittet.

Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet vedrørende vår behandling av personopplysningene dine.‍

Markedsføring og profilering

Den legitime interessen

Når du er i dialog med Eibl ved å besøke Eibls nettsider, laste ned innhold, deltar på webinarer, samt når du bruker Eibl sine tjenester, vil vi behandle dine personopplysninger basert på legitim interesse. En av Eibl sine legitim interesser for behandling av personopplysninger er markedsføring.

Eibl bruker dine personopplysninger til å levere relevant innhold til deg gjennom direkte markedsføring på sosiale medier og e-post, nettsider eller i en Eibl-tjeneste, basert på dine preferanser. Personopplysninger som behandles er aggregerte detaljer om deg som for eksempel IP-adresse, interesser (hva du har klikket på etc.), brukernavn og enhet. Dette gjøres ved bruk av teknologier som informasjonskapsler (cookies) og kalles profilering. Eibl vil også kunne kombinere dette med informasjon om kundeforholdet vi har med din virksomhet.

Formålet med profileringen er å levere tilpasset markedsføring til deg, forbedre brukeropplevelsen din med våre tjenester/websider og levere produkter som kundene våre er fornøyd med. Eibls tjenester brukes generelt som verktøy for arbeidsrelaterte formål, og din atferd i disse verktøyene sier dermed lite om ditt personlige liv. Det er heller ikke snakk om noe sensitiv informasjon. Dine personopplysninger behandles derfor fra et forretningsperspektiv på en måte som vi mener ikke er i konflikt med dine friheter og rettigheter som privatperson.

Eibl bruker også e-post som verktøy for å kommunisere markedsføring, men kun dersom du har gitt samtykke i henhold til markedsføringsloven dersom det er behov for dette. Hvis du har gitt et samtykke har du alltid mulighet til å trekke dette tilbake og reservere deg fra markedsføringen som beskrevet nedenfor.

Rett til å velge bort markedsføringskommunikasjon

Du har rett til å melde fra om at du ikke ønsker å motta eller være gjenstand for markedsføring og profilering fra Eibl og kan gjøre dette ved enten å:

 1. Følg instruksjonene for reservasjon (opt out) inkludert i markedsføringskommunikasjon
 2. Endre innstillinger på din profilside/konto hos Eibl
 3. Kontakte oss ved å sende en e-post til hei(a)eibl.no

Du vil også ha mulighet til å samtykke til/trekke tilbake ditt samtykke for informasjonskapsler (cookies) gjennom vårt cookie-banner.

Vær oppmerksom på at selv om du velger ikke å motta markedsføringskommunikasjon fra Eibl, kan du likevel motta administrativ kommunikasjon som for eksempel bestillingsbekreftelser eller varsler som er nødvendige for å administrere kontoen din eller de tjenestene som vi tilbyr kundene våre.

Endringer

Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen jevnlig. Dersom vi gjør betydelige endringer i personvernerklæringen vår som vesentlig endrer vår personvernpraksis, kan vi også varsle deg på annen måte, for eksempel ved å sende ut en e-post eller legge inn et varsel på selskapets nettsider og/eller sosiale medier, før endringene trer i kraft.

Denne personvernerklæringen revideres årlig eller ved behov. Sist oppdatert: 23.4.2024.

Hvordan kontakte oss

Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er:

Eibl AS på vegne av datterselskaper (org.nr. 932 149 095)
Adresse: Hagerups vei 99, 5067 Bergen
E-post: hei(a)eibl.no

Crmify, eller crmify.no, er et markedsføringsnavn for en tjeneste levert av Eibl Solutions AS. Holdingtjenester, eller holdingtjenester.no, er et markedsføringsnavn for en tjeneste levert av Eibl Accounting AS.

Vi vil gjerne høre din mening. Dersom du har kommentarer til eller spørsmål om personvernerklæringen vår eller andre spørsmål knyttet til personvern, herunder mulige personvernbrudd, ber vi deg kontakte oss.

Vi behandler dine henvendelser og klager konfidensielt. Vår representant kommer til å kontakte deg for å håndtere eventuelle spørsmål og problemstillinger, og skissere mulighetene for hvordan vi kan løse disse. Vårt mål er å sikre at klager blir løst på en riktig og hensiktsmessig måte.